ชีวิตดี๊ดีเพราะมี Jabber

Spread the love

จากบทความที่แล้ว มารู้จัก Cisco Jabber กัน   ได้อธิบาย ความเป็นมาของ Cisco Jabber และ feature ต่างๆ

โพสนี้ Cisco Rolle, จะช่วยแสดง Demo ว่า Cisco Jabber ทำให้ชีวิตที่บริษัท หรือ ที่บ้าน สบายขึ้นในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า, หรือ บุคคลอื่นๆได้

ผมขอเสริมบางส่วนที่เคย Deploy ให้ลูกค้า แล้วลูกค้าชอบนะครับ

  • User บางท่านเวลาคุยผ่าน jabber เป็น audio อย่างเดียวแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง  ก็จะเปิดเป็น mode video เพื่อให้เห็นภาพในการคุยกัน
  • User(โดยเฉพาะฝ่าย support) สามารถ Share Desktop หรือ Remote Control Desktop โดยที่ไม่ต้องพึ่ง software อื่นๆ
  • User สามารถใช้เบอร์ส่วนตัวภายในองค์กร ผ่าน wifi ที่บ้าน หรือ ที่อื่นๆ ในการติดต่อเพื่อนร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Share
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *